Analitza el present per interpretar el futur

L’eina definitiva per utilitzar la tecnologia aeroespacial a aplicacions agronòmiques, ambientals i industrials

Diferents fonts de dades, una sola eina

La plataforma E-STRATOS integra diferents fonts de dades i facilita una àmplia descripció de la situació del cultiu. Les dades es filtren i ordenen perquè l’usuari pugui interpretar-les i decidir en conseqüència

Més precisió

Les imatges per satèl·lit que oferim tenen una resolució de fins a 3 metres, es processen i emmagatzemen setmanalment al perfil de la unitat parcel·lària de l’usuari. L’eina també permet integrar les captures obtingudes per altres fonts (drons, altres satèl·lits…) en la mateixa línia de temps

Informació actualitzada i verificada

Tota la informació que ofereix la plataforma es filtra prèviament a través dels nostres algoritmes de control de qualitat per evitar males interpretacions de les dades

Visual i multicapa

La informació es mostra a través de gràfics i mapes d’una forma interactiva i llegible. Adaptem la visualització a les necessitats de cada client per facilitar la interpretació

Aplicacions

La plataforma s’ha dissenyat per donar informació específica de qualsevol terreny. Entre els nostres clients hi ha des d’agricultors o assessors tècnics, fins a administracions públiques o empreses del sector industrial. El producte es personalitza en funció de les necessitats del client

Treballem junts

© Copyright 2024  E-STRATOS GEOSYSTEMS | Termes